Vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je pro nás vysokou prioritou. V Okay si vážíme talentovaných a zdravě ambiciózních pracovníků, proto jim poskytuje různé formy vzdělávání a dlouhodobě pomáháme rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Pro všechny naše zaměstnance je připraven propracovaný systém vzdělávání a zaškolení, který je každému tak říkajíc „ušitý na míru“, aby byly zahrnuty všechny oblasti, které bude dotyčný ve své práci potřebovat. Každý dostane možnost potřebného zaškolení, díky kterému může svoji práci dobře zvládat ke spokojenosti zákazníků.

Kvalitní personál našich prodejen je klíčem k úspěchu. Aby byla zajištěna vysoká úroveň personálu na všech prodejnách, používáme pro naše školení moderní formu e-learningu a připravujeme pro prodejny každodenní vzdělávání.

Zaškolovací program pro vedoucí prodejen

Úvodní systém zaškolení a podpory připraví nové vedoucí prodejen – franchizanty na obchodní a manažerskou práci. Získají potřebné know-how, odborné znalosti a profesní dovednosti. Program slouží ke zvládnutí všech klíčových kompetencí pomocí školení, e-learningu, ale převážně nácvikem praktických dovedností přímo v praxi.

První den zaškolení

Zaškolovací program

Školení zákaznického servisu

Jsme si vědomi, že pokud chceme udržet standard zákaznického servisu na nejvyšší úrovni, pak se musíme našemu personálu náležitě věnovat. Proto nezapomínáme na školení měkkých dovedností, díky kterým se náš personál zdokonaluje a dle reakcí zákazníků bývá hodnocen na nejvyšších příčkách.

Školení zákaznického servisu

Pravidelná setkání vedoucích prodejen

Pro své vedoucí prodejen – franchizanty organizujeme pravidelná setkání, která probíhají 2x ročně v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Na těchto setkáních je prostor pro předávání zkušeností mezi jednotlivým vedoucími. Účastníci si odváží také nápady a rady, jak rozvíjet nejen sebe sama, ale především svůj personál.

Jarní setkání 2017

Inspirace úspěšnými

Od úspěšných se učíme, co dělat, od neúspěšných se učíme, co nedělat. V roce 2014 jsme se inspirovali principy Tomáše Bati, v roce 2015 zase úspěšným pivovarem Bernard.

Inspirace úspěšnými