První den v Okay

A je to tady. První pracovní den. Pro mnohé lidi je první den strašákem. Ať už je to první den ve škole, první den v tanečních nebo první den v práci. Chceme vaše obavy rozptýlit, proto vám nastíníme, co nováčka u nás v jeho první den, čeká.

9:00 – to je zpravidla čas, kdy nováček první den nastupuje na naši centrálu. Zde jsou již připraveni pracovníci oddělení vzdělávání, kteří se nového zaměstnance ujmout a prostřednictvím několika speciálních školení ho zasvěcují do každodenní rutiny práce ve firmě Okay..

 

V rámci dopoledního programu prvního dne také proběhnou všechny nástupní procedury od zpracování nástupních dokumentů po podpis pracovní smlouvy. V tuto dobu již nováček ví, že ve společnosti OKAY si všichni tykáme!

.

Po vyřešení nástupních formalit si opět nováčka bere do parády školitel z oddělení vzdělávání, který mu představí curriculum vitae společnosti OKAY včetně její filozofie a hodnot, které sdílí. Dostane se i na školení některých praktických znalostí, které v Okay používáme každý den..

 

Protože i v OKAY známe pořekadlo „člověk hladový, člověk nevrlý“, nesmí chybět i během nástupního dne obědová přestávka. Ta slouží nejen k jídlu, ať už donesenému nebo koupenému, ale jistě i k sumarizaci všech zajímavostí, které se nováček za dopoledne dozvěděl...

 

Pro někoho čas na poobědovou siestu, pro nás v OKAY čas na pokračování v načaté práci. Přichází něco, co je společné asi pro všechny firmy světa: školení bezpečnosti a požární ochrany těsně následované školením protikorupčním. Takže šálek kávy nebo čaje a hurá do toho!.

 

Je čas, abychom se společně seznámili s centrálou. Každému nově příchozímu ukážeme všechna důležitá místa, která tu máme a na které se obyčejný smrtelník jen tak nepodívá. Od dveří a recepce až po jednotlivá oddělení.

 

Den nám pěkně odsýpá, teď přichází na řadu představit budoucímu vedoucímu plán zaškolení. Každý nováček od nás dostane časový harmonogram, aby byl vždy ve správnou dobu na správném místě. Také obdrží informaci o certifikačních zkouškách, které zaškolovací proces ukončí..

 

Zaškolovací den se pomalu blíži ke konci. Aby neměl nováček hlavu jako balón, nastává čas, kdy se nám může svěřit se vším, co ho trápí. Ano, teď je ten pravý čas na položení dosud nevyřčených otázek, aby nebylo nic, co by nováčkovi vrtalo v hlavě.

.

 

Čas se naplnil a program úvodního dne se vyčerpal. Zbývá už jen potřásání rukou a popřání budoucímu kolegovi, aby celý zaškolovací proces byl OKAY!