Jarní setkání franchizantů 2017

Setkání franchizantů jaro 2017

Na přelomu dubna a května proběhlo již tradičně jarní setkání franchizantů. Proč se vlastně tato setkání konají? Uvědomujeme si, že nejdůležitější pro dobře fungující obchodní společnost jsou lidé, kteří pracují právě na prodejnách. A aby naše spolupráce navzájem dobře fungovala, je potřeba společně komunikovat, setkávat se a vyměňovat si svoje zkušenosti. Proto se tato setkání, kde vystupují zástupci managementu firmy, vedoucí jednotlivých oddělení, stávají důležitá úplně pro všechny.

Snažíme se všechny účastníky motivovat a oni nám na oplátku sdělují svoje poznatky z regionů, které nám mohou pomoci posouvat firmu dál. Proto je vždy velmi důležitá část po skončení přednáškové části, tedy večerní diskuze při rautu, kde se všichni mají možnost setkat a diskutovat s majitelem společnosti.

Čekala nás také společná zábava. Jako vždy byli vyhodnoceni nejlepší vedoucí za předchozí období, kteří si z rukou majitele převzali poháry pro vítěze a certifikát, aby i zákazníci jejich prodejny věděli, že mají tu čest navštěvovat nejlepší prodejnu OKAY.