Jak napsat svůj životopis a motivační dopis

Tipy, jak napsat svůj životopis

 • Životopis se už nepíše jako slohové cvičení – text musí být strukturovaný. Stačí 1-2 strany, příliš dlouhý, nebo naopak stručný životopis nevypadá dobře. Nevynechávejte žádné pracovní zkušenosti či pozice.
 • Přehlednost – dejte si záležet na přehlednosti a grafické úpravě. Můžete zvolit netradiční grafiku, pokud zachováte vkusnost a čistotu stylu.
 • Bez chyb – nic nepůsobí hůř jak pravopisné chyby. Také stylisticky musí být vaše CV v pořádku. Když popisujete svou pracovní náplň, nepoužívejte otřepané fráze, ale napište konkrétně, co jste skutečně dělali, čeho jste dosáhli, na čem jste pracovali a s jakým výsledkem. Lze použít odbornou terminologii, která potvrdí, že se v oboru vyznáte.
 • Pravdivost – rozhodně si nic nepřidávat, nevylepšovat oproti skutečnosti, nevymýšlet si to, co není pravda. Když se na to přijde, už máloco vylepší špatný dojem.

Co do životopisu patří:

 • Osobní údaje – jméno a příjmení, případně tituly, kontaktní adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa.
 • Fotografie – umístěte ji do pravého horního rohu. Zapomeňte na snímky z dovolené či s domácími mazlíčky. Fotografie má působit neutrálně, nic nezkazíte klasickou portrétovou fotografií.
 • Vzdělání – údaje seřaďte chronologicky od posledního ukončeného vzdělání (včetně aktuálně studované školy) zpětně do minulosti. Uveďte název školy, období studia, studované obory a typ závěrečné zkoušky.
 • Pracovní zkušenosti / praxe – tato část je jednou z nejdůležitějších. Pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od aktuálních po nejstarší. U všech zkušeností vypište název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište měsíc a rok nástupu a odchodu. Stručně popište svou hlavní náplň na každé pozici: za co jste zodpovídali, co patřilo k vašim běžným i zvláštním úkolům, jakých výsledků jste dosáhli. Máte-li delší praxi, zaměřte se jen na posledních 15 let. Pracovní zkušenosti z doby dávno minulé nemají takovou váhu.
 • Další vzdělání, kurzy, semináře – uvádějte především ty, které mají souvislost s pozicí, o kterou se ucházíte.
 • Další schopnosti – v této části shrňte vaše dovednosti a znalosti: jazykové (přidejte úroveň znalostí), počítačové, případně i jiné. Vyberte to, co by se vašemu potenciálnímu zaměstnavateli mohlo zdát přínosné (například řidičský průkaz). Můžete také přidat další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže či různá ocenění.
 • Zájmy – tato část je dobrovolná. Rozhodně to nepřehánějte.
 • Reference – v závěru životopisu můžete uvést osoby (z bývalého zaměstnání, profesor ve škole), které o vás mohou vypovědět více.

Co do životopisu nepatří:

Nezmiňujte základní školu, informace o rodičích, partnerech apod., výšku, váhu, náboženské vyznání ani politickou orientaci.

Rada na závěr:

Dejte svůj životopis přečíst známým. Mohou odhalit to, co vy nevidíte a upozornit vás na nejasnosti či nevhodné formulace.

Tipy, jak napsat svůj motivační dopis

Průvodním dopisem sdělujete, proč jste právě vy tím vhodným člověkem, kterého by firma měla přijmout. Dobře napsaný motivační dopis vzbudí zájem poznat vás osobně. Motivační dopis napište vždy, dejte najevo, že jste ochotni udělat něco navíc.

Nezapomeňte na cíl průvodního dopisu – požádat o pohovor. Napište, kdy a jak je možné vás kontaktovat.

 • Úvod motivačního dopisu – hned v úvodu dopisu přejděte k věci, uveďte, jaká pozice vás zaujala. Nepište, že hledáte „jakoukoliv zajímavou pozici odpovídající vašim zkušenostem“. Takové sdělení nepůsobí dobře.
 • Proč jsem vhodný uchazeč – uveďte příklady pracovních dovedností a úspěchů. Prokažte znalost oboru či firmy, kde byste chtěli pracovat, zmiňte znalost trhu a odborné problematiky. Zaměřte se na to, co vy můžete udělat pro firmu, než na to, co ona může nabídnout vám.

Tipy:

 • obsah musí zaujmout, vyvarujte se klišé,
 • text by měl být stručný a jasný, bez pravopisných chyb a překlepů,
 • buďte přiměřeně sebevědomí, nepište motivační dopis v negativním tónu.

Rada na závěr:

Pro každou pracovní nabídku, na kterou reagujete, napište originální průvodní dopis, jeho obsah sestavte na míru dané firmě a dané pozici. Vyvarujte se univerzálního dopisu.