Zaškolovací program pro vedoucího prodejny

Chceme, aby vedoucí bezpečně znal, co má každý z jeho týmu ovládat. Proto se každý vedoucí nejdříve zaškoluje na jednotlivé pozice na prodejně tak, jako by je měl sám vykonávat.

1. Prodavač

Náš prodavač není jen robot, který podává zboží, ale člověk, který ochotně a rád poradí s výběrem. Zaměřujeme se na lidi, kteří promění chvíle, jež u nás zákazník stráví, na příjemný zážitek. Zaškolení na pozici prodavač probíhá na prodejně a skládá se z e-learningových kurzů, ve kterých poodhalíme zájemci tajemství našeho úspěchu, zejména správný přístup k zákazníkům a způsob, jak je co nejlépe obsloužit k jejich spokojenosti. Rovněž je kladen důraz na to, aby během této doby každý dobře poznal sortiment, který prodáváme.

 

V neposlední řadě jde o praktické ověřování získaných zkušeností přímým prodejem zákazníkům. Zaškolení je průběžně vyhodnocováno a každý nováček zná cíle, kterých by měl dosáhnout. Jen tak můžeme vychovat svědomité a úspěšné prodavače.

2. Administrativní pracovnice

Jakmile budoucí vedoucí absolvuje zaškolení na pozici prodavač, pokračuje na pozici administrativní pracovnice, jak u nás říkáme pokladním, které mají na starosti i administrativu prodejny. Pozice pokladní je velice důležitá, neboť je prvním a posledním člověkem, kterého zákazník na prodejně potká. A proto její úsměv a pozdrav bývá tím prvním, co zákazník na prodejně vnímá a zároveň tím, co mu při odchodu zůstane nadlouho v paměti. Zaškolení opět probíhá v kombinaci e-learningových školení s praktickým zkoušením nových věcí pod vedením zkušené kolegyně.

3. Logistik

Další z pozic, které se nový vedoucí věnuje, je pozice logistik. Zkouší si příjem zboží, vyřizování reklamací, vyjednávání se servisy, zkrátka veškerou práci, kterou má tato pozice na starosti. Logistik pracuje nejen se zbožím, ale velkou část jeho práce zahrnuje i komunikace s lidmi. Proto i u této pozice klademe velký důraz na komunikační a sociální dovednosti těchto zaměstnanců.

4. Vedoucí prodejny

Po úspěšném složení zkoušek jednotlivých pozic na prodejně pokračuje zaškolení, teď už na samotnou pozici vedoucího. Na začátku je třeba opět absolvovat několik kurzů v e-learningovém systému a následně pod vedením zkušeného vedoucího si osvojit všechny fígle, které poslouží k dobrému vedení prodejny. Tato část zaškolení probíhá 2 až 3 týdny. I během této doby se nový vedoucí stále zdokonaluje v umění prodávat.


Abychom vyhodnotili efektivitu celého procesu zaškolení, absolvuje budoucí vedoucí po dvou měsících certifikační zkoušky, které se konají na centrále společnosti v Brně. Certifikační zkoušky se skládají z písemného testu, ústního pohovoru a praktické zkoušky v reálném prostředí prodejny. Jejich cílem je motivovat nové pracovníky a ujistit je, že si ceníme každého, kdo je ochoten učit se novým věcem. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky je vedoucí jmenován majitelem společnosti jako franchizant a přebírá svoji prodejnu.